andreas.moller@mollersjuridik.se
073-6475890

Om mig

Jag som driver Möllers Juridik heter Andreas Möller. Jag har de senaste 12 åren arbetat på Skatteverket fram tills nyligen då jag valde att starta denna juridiska byrå för att bistå klienter i skatteärenden och skattemål. Jag har arbetat som skatteombud i cirka tio år och under den tiden har jag varit ansvarig för nästan alla större skatteprocesser som Skatteverket drivit mot idrottsföreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar och stiftelser. Förutom detta har jag drivit ett antal större utredningar inom Rot och Rut. Jag har arbetat med inkomsttaxering avseende privatpersoner och även bolag. Utöver detta har jag haft ett stort ansvar avseende bevisvärdering, betalningssäkringar, brottsanmälningar, skattetillägg och muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstolar, jag har även skrivit rutiner och haft internutbildningar inom dessa områden. Tidigare arbetade jag även med internationell beskattning hos Skatteverket så även där kan jag bistå med hjälp.

Min bakgrund hos Skatteverket innebär att jag har stora kunskaper dels om hur ärenden behandlas och hur bedömningar görs både materiellt och förfarandemässigt. Dessa kunskaper är något jag kommer att nyttja till fullo för att mina klienter ska vinna framgång vid överklaganden av Skatteverkets beslut.

Möllers Juridik är alltid ärlig vid en eventuell process, finner byrån möjligheterna till att nå framgång som mycket små är detta något vi berättar för klienten så inte denne ska drabbas av onödiga kostnader.

Möllers Juridik driver ärenden inom i princip samtliga beskattningsområden, i de fall kunskapen inte återfinns inom byrån så har Möllers Juridik ett nät av kollegor som byrån samarbetar och kan medverka i ärenden. En av mina allra starkaste sidor är att jag kan hitta lösningar på skatteärenden som inte andra alltid ser, detta gäller även lösningar som inte Skatteverket uppmärksammat i ett ärende. Dessa lösningar kan i vissa fall leda till stora ändringar av de beslut som Skatteverket har fattat, ändringar går att uppnå dels vid omprövningar och överklaganden av Skatteverkets beslut.