andreas.moller@mollersjuridik.se
073-6475890
Välkommen till
Möllers Juridik
Lång erfarenhet från
skatterätten

Beskattningens konst är att plocka gåsen på så sätt att man får flesta möjliga fjädrar med minsta möjliga kacklande.

Jean-Baptiste Colbert, 1619-1683

 

 

Möllers Juridik KB erbjuder skatterådgivning i skatteärenden, framförallt gentemot Skatteverket. Inriktningen på byrån är skatterådgivning och ombud vid överklaganden och ärenden gällande taxering för företag, föreningar, stiftelser och privatpersoner. Byrån arbetar med i princip samtliga beskattningsområden som kan komma i fråga. Det kan vara ärenden som rör inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, punktskatter, förmåner och skattetillägg. Byrån agerar som ombud vid skatterevisioner initierade av Skatteverket. Byrån kan även bistå med rådgivning avseende betalningssäkringar, kontrollavgifter och frågor gällande rot och rut.

Har Ni frågor kontakta gärna mig så kan vi ta en diskussion om hur vi ska göra för att ni ska nå framgång gentemot Skatteverket.

Telefonnummer: 073-6475890 | E-post: andreas.moller@mollersjuridik.se

När ni anlitar Möllers Juridik som ombud i skatteärenden och skattemål så erhåller ni ett ombud med lång erfarenhet av skatterätt och skatterådgivning. Erfarenheten kommer främst ifrån tjänstgörande vid Skatteverket under ca 12 år. Jag valde att avsluta min tjänst hos Skatteverket för att påbörja en ny resa där jag nu arbetar med att företräda klienter i skatteärenden och skattemål gentemot Skatteverket. Som ombud för mina klienter drar jag mig inte för att nyttja mina kunskaper och erfarenheter från Skatteverket. Dels är det kunskaper och erfarenheter från skatterätten generellt men förutom detta kan jag nyttja andra färdigheter som jag erhållit från Skatteverket. Färdigheter som inte kan erhållas hos annan arbetsgivare än Skatteverket. Det handlar om interna riktlinjer, bevisfrågor och tillvägagångsätt inom handläggningen som inte lärs ut.

Som ombud företräder jag mina klienter och arbetar för att korrekt skatt ska beslutas av Skatteverket alternativt förvaltningsdomstolar. För att klienter ska kunna få ett korrekt skattebeslut krävs det att klienten har stor kunskap inom skatterätt. Det är ofta till stor fördel för klienten i mer komplicerade ärenden såsom revisioner att anlita en skattejurist eller skatterådgivare. Det är i dessa situationer jag som ombud kan bistå med skatterådgivning och biträde i skattemål.

Vilka skatteområden!

Vid Möllers Juridik erbjuds skatterådgivning inom de flesta beskattningsområdena. Inom de områden som Möllers Juridik inte har tillräckliga kunskaper finns det ett brett samarbete med andra skattejurister. Allt för att ni som klient ska kunna erhålla den bästa kunskapen och förutsättningarna för en lyckad utgång.

I jämförelse med andra juridiska byråer är kunskapen mycket hög och arvodet väldigt lågt. Jag arbetar alltid för att klienten i skattemål ska kunna erhålla ersättning för ombud av staten enligt gällande rätt. Det finns möjligheter att välja fast pris inom vissa av de beskattningsområden som Möllers Juridik arbetar med.

När ni anlitar Möllers Juridik som ombud i ett skattemål eller skatteärenden är min huvudsakliga uppgift att ni ska betala korrekt skatt och jag som ombud gör allt för att vi tillsammans ska lyckas nå framgång.

Övriga Juridiska områden

Möllers Juridik erbjuder juridisk hjälp och rådgivning inom en rad övriga rättsområden förutom skatterätt, bl.a. skoljuridik, insolvensrätt och civilrätt.

Kontakta Möllers Juridik för inledningsvis kostnadsfri konsultation.

073-6475890            andreas.moller@mollersjuridik.se